Välkommen till Saltskog Gård, Liljevalchs hem i Södertälje
Gården är öppen vid utställningar ons, lör, sön 12-16. Parken är alltid öppen för allmänheten under dagtid. 
Utställningar
Öppet ons, lör, sön 12-16 under utställningar
På vernissagedagen "Buss på konsten"
10 feb–4 mars 2018
Människa • Djur • Natur. 
Svenerik Jakobsson, Amalia Årfelt och Carl Fredrik Hellström

Vi vet att den naturintresserade Carl Fredrik Liljevalch fick en av de första böcker om naturskydd och bevarande av hotade arter, Hafva djuren rättighet att levfa*, av vännen polarforskaren och geologen Alfred Nathorst. Nu hundratio år senare är frågeställningen än mer aktuell. 
Svenerik Jakobsson född 1934 är utbildad på Konstfack och är representerad på museer runtom vår värld."Djur och natur från nära och fjärran" är underrubriken på hans del i utställningen. Det är bl.a. etsningar med motiv från Antarktis, Svalbard(Arktis) och från djurlivet på egna tomten i Stortorp t.ex. räv, rådjur och fåglar. Han har varit med på Antarktisexpedition (med Lars Lerin) och åkt med isbrytaren Oden på Arktisexpedition osv. Allt i den gamla tradition att konstnärer ska medverka på vetenskapliga expeditioner. Under många år var han gästlärare i grafik i Nuuk på Grönland. Han har sett de negativa sidorna av ”utveckling” när det gäller klimat och urbanisering. Ett starkt engagemang för miljöfrågor genomsyrar hans gärning. För att vi ska bli delaktiga visar han på naturens skönhet.
Svenerik Jakobsson Stilla morgon i arktis
Amalia Årfelt född 1969 är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm. CV
”Jag gör min egen natur.”
Hon uttrycker sig i olika tekniker och material. Det kan vara måleri, skulptur eller grafik.Hon har utfört statyetten Gullspiran, barnfilmspriset som delas ut varje år på Guldbaggegalan. Den finns nu också i en stor variant, som en omtyckt utomhusskulptur i Sollefteå. Det är en av alla utsmyckningar med djurmotiv som hon utfört.
I hennes bildvärld finns det en förståelse mellan människan och djuren och naturen. När djuren blickar ut på oss från hennes bilder, så är det tydligt att de finns där på sina egna villkor.
Amalia Årfelt Hund med korg
Carl Fredrik Hellström född 1977 är utbildad vid Parsons School of Design i Paris och New York, på Konstfack och dessutom vid Stockholms trädgårdsmästarutbildning.
I hans konst är naturen alltid närvarande. Från livets träd till en hotande apokalyps. I fotografier, digitala teckningar, målningar, skulptur och installationer skildrar han människans förhållande till naturen. Just nu håller han på med en serie oljemålningar med naturväsen. I en installation utförd på konstfack om en fiktiv person Max Ros skriver han:
Min uppgift har blivit att förmedla Max Ros historia till allmänheten i förhoppning om att förhindra människans undergång.
Carl Fredrik Hellström  Venum bibentis
* ”Med utvecklingslärans frambrott och den allt allmännare anslutningen till densamma, har uppfattningen af människans ställning och förhållande till djuren väsentligt förändrats. Människan anses ej längre såsom något från dessa grundväsentligt skildt väsende, hon är blott det bland ryggradsdjuren, som med hänsyn till intelligensen är högst utveckladt. (…) Man måste därvid frigöra sig från den ej längre hållbara föreställningen, att djuren äro till endast för människans skull, hvilken, såsom vi sett, är nedärfd från de tider då människan stod på vildens ståndpunkt och sedan ytterligare stadfästs genom vissa religiösa föreställningar. Och man måste framförallt försöka att betrakta frågan icke blott från människans synpunkt, utan äfven om möjligt från djurens egen.”
 
Alfred Nathorst. Hafva djuren rättighet att levfa. 1907
10–11 mars  
Öppna ateljéer.

Konstnärerna på Saltskog gård öppnar sina ateljéer.

7–29 april  
INVENTering
samlingsutställning med ett urval från 
utställningar (närmare tvåhundra) som skett på Saltskog sedan 1990.

16–27 maj
Folkhögskolan Vårdinge by. 
elevutställning . Traditionen fortsätter med trähantverk, keramik, måleri, skulpturer, akvarell, grafik, silversmide, järnsmide och textil bild. 

Hösten 2018 inleds den 8 sep med Contemporary art from Japan III . 
Ett samarbete med Södertälje Konsthall och Södertälje KonstnärsKrets.
Program
Söndag den 18 februari kl 14.
Svenerik Jakobsson berättar om sin konst: 
Djur och Natur från nära och fjärran och om tekniken bakom hans grafiska blad.

passa samtidigt på att se utställningen

Människa • Djur • Natur. 
Svenerik Jakobsson, Amalia Årfelt och Carl Fredrik Hellström

 Nytt nummer 
SaltskogSkatten  nr 2 2017    
ladda ner pdf
Information
SALTSKOGS GÅRDS VÄNNER
är en stödgrupp till Stiftelsen Saltskog gård.  
Bli Saltskogvän!
Stöd en gammal kulturmiljö!
Medlemsavgift för 2017 är 200 kr.
Saltskog gårds vänner Bg 698-4132
Prenumerera på Saltskog gårds Nyhetsbrev. 
Skriv in  mejladress så får du fortlöpande information om vad som händer på gården.

powered by TinyLetter

Carl Fredrik Liljevalch(1837-1909) var industriman och donator. Han grundade Bergvik & Ala och var tillsammans med engelska kapitalister initiativtagarna till Grängesbergskoncernen. Liljevalch donerade stora summor till bland annat högskolorna i Stockholm, till biologiska muséer i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Liljevalchs konsthall i Stockholm uppfördes med medel från hans dödsbo. Liljevalch avled på Saltskog 1909. 
 Han var ogift, men hade en adoptivdotter, Fanny Hultgren (född Wesche) som övertog gården. Södertälje kommun köpte gården 1964 för att bygga stadsdelen Saltskog. 
Den nybildade Stiftelsen Saltskog Gård invigde den 5 maj 1985 gården som konstnärligt centrum med konstnärsateljéer och utställningsytor i huvudbyggnadens bottenvåning och med ett omfattande program av konstutställningar, musik, föredrag osv