Park 
SaltskogSlingan. 

 I trädgården och parken kring Saltskogs Gård fi nns många olika buskar och träd. Många växer här naturligt, andra är planterade och en del har spridit sig naturligt från planterade träd.  
Parken och trädgården har anlagts från slutet av 1800-talet och utvecklats fram till våra dagar. Industrimannen Carl Fredrik Liljevalch köpte Saltskogs gård 1881 som bostad och rustade upp byggnader och park. I tidens anda byggdes promenadvägar genom parken till utsiktsberget och en liten ”grotta” i kanten av ravinen. Liljevalch och hans svärson Hultgren lät också plantera fl era trädarter som inte växer här naturligt. Idag finns bland annat bok, lärk och silvergran kvar. Vid huvudbyggnaden skapades ett ”berg”, med planteringar mellan stenlagda gångar och trappor. På de svängda murarna söder om huset spaljerades fruktträd. Fruktträdgården i södersluttningen innehåller fortfarande många äppelsorter. 
Följ med på en parkvandring kring Saltskogs Gård! Med hjälp av guiden kan du bekanta dig med träden och buskar i parken.
 En inventering har gjorts av Kerstin Fogelberg, fd stadsträdgårdsmästare, tillsammans med Annelie Johnson.
Trädgård 
PelarEk 
Trädgårdsföreningen var på besök hos oss. Efter en rundvandring i parken beslöt de skänka oss en pelarek. Det är ett gammalt träd som behöver ersättas. Under en cermoni i Juni 2016 planterades det nya trädet. 
Vi är mycket tacksamma.