Stiftelsen dok
STIFTELSENS STYRELSE 

Ulf Sundblad, stiftelsens ordförande 
Stig Lahti, vice ordförande 
Elisabeth Rosenqvist, kassör 
Ingrid Paulsson , sekreterare 
Göran Pettersson, utställningsansvarig  
Torbjörn Westerberg, lokaluthyrningar, program  
Berndt Noelle, 
Gudrun Engström
Cristina Åbrink

Ersättare:   
Lena Linnér 
Eva Blomqvist 
Rolando Pèrez 
Daniel Johnston
 
Revisorer: 
Jima Makdessi

Till Minne

Lennart Andersson (1927-2016) 
Lennart Andersson var ordförande i Stiftelsen Saltskog gård 1991-2004. Liljevalchs hem Saltskog Gård blev ett av hans livs stora projekt.  
Hans första möte med Saltskog gård var när han som ung brevbärare cyklande uppför backarna, över de vackra tallmoarna kring gården, för att lämna post till kapten Hultgren. Försändelserna levererades till den rekorderliga husföreståndarinnan, som fanns i köksregionerna.  
Nästa gång Lennart Andersson kom i närkontakt med Saltskog var när han 1964 i fullmäktige var med och beslutade att stan skulle köpa egendomen, med rätt för kaptenen att bo kvar så länge han levde. Hultgren dog 1971. I 14 år framöver blev Saltskogs byggnader mest en kostnadskrävande budgetpost. Alltfler politiker och tjänstemän ville riva.  
1983 flyttade Lennart Andersson till sitt radhus i Saltskog, alldeles nedanför huvudbyggnaden. Ofta mötte han där den ihärdige köpmannen Stig Penje, som redan hyrde Villa Elghem, och som 1984-1985, tillsammans med Södertälje konstnärskrets, hade tryckt på så att stiftelsen Saltskog Gård kunde bildas. När Penje under slutet av 1980-talet kände krafterna avta, började denne söka övertala den närboende kulturvännen Lennart Andersson att ta över ordförandeklubban. 
Det gjorde han från 1991. Lennart var ju suverän på det där med dagordningar, räkenskaper och protokoll, så formalia fick han snabbt ordning på.  
Under hans tid som ordförande utvecklades gården och utvidgades. Efter svåra förhandlingar kunde Villa Elghem och Förvaltarbostaden också införlivas i Stiftelsens ägo.  
När han avgick 2004 hade han gjort stor insats för att ta hand om en gammal fin Södertäljemiljö.  
2015 då Stiftelsen fyllde 30 år och en jubileumsutställning invigdes höll Lennart Andersson ett långt tal om gårdens historia. Så sent som i våras var han med på Saltskog gårds vänners årsmöte - bara några månader före sin bortgång. Det var ett livsprojekt. 
 

Lars-Olov Lindgren 1934-2016

Med stor sorg måste vi meddela att Stiftelsen Saltskog Gårds förre ordförande Lars-Olov Lindgren har gått bort den 20 januari 2016.