Välkommen till Saltskog Gård, Liljevalchs hem i Södertälje
Gården är öppen vid utställningar ons, lör, sön 12-16. Parken är alltid öppen för allmänheten under dagtid. 
Utställningar
Preliminär Höst:  

lör 02 sep – sön 24 sep:
NY och DÅ - Samlingsutställning 
 
lör 14 okt – sön  29 okt:
Ung Salong. 15-25 år 
 
lör 2 dec – ons 13 dec:
Marknad - samlingsutställning
Gränslös grafikfestival
Salskog gård är med i samarbetet som utmynnar i en utställning i konsthallen 25 aug.
Program
30 juli kl 15.00. 
Vi firar att C F Liljevalch fyller 180 år
Prat och utställning.
Kaffe och tårta.
Hjärtlig välkomna att fira med oss!
Information
Carl Fredrik Liljevalch(1837-1909) var industriman och donator. Han grundade Bergvik & Ala och var tillsammans med engelska kapitalister initiativtagarna till Grängesbergskoncernen. Liljevalch donerade stora summor till bland annat högskolorna i Stockholm, till biologiska muséer i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Liljevalchs konsthall i Stockholm uppfördes med medel från hans dödsbo. Liljevalch avled på Saltskog 1909. Han var ogift, men hade en adoptivdotter, Fanny Hultgren (född Wesche) som övertog gården. Södertälje kommun köpte gården 1964 för att bygga stadsdelen Saltskog. 
Den nybildade Stiftelsen Saltskog Gård invigde den 5 maj 1985 gården som konstnärligt centrum med konstnärsateljéer och utställningsytor i huvudbyggnadens bottenvåning och med ett omfattande program av konstutställningar, musik, föredrag osv
SALTSKOGS GÅRDS VÄNNER
är
 en stödgrupp till Stiftelsen Saltskog gård.  
Bli Saltskogvän!
Stöd en gammal kulturmiljö!
Medlemsavgift för 2017 är 200 kr.
Saltskog gårds vänner Bg 698-4132

Prenumerera på Saltskog gårds Nyhetsbrev. 
Skriv in  mejladress så får du fortlöpande information om vad som händer på gården.

powered by TinyLetter

SaltskogSlingan. 
 I trädgården och parken kring Saltskogs Gård fi nns många olika buskar och träd. Många växer här naturligt, andra är planterade och en del har spridit sig naturligt från planterade träd.  
Parken och trädgården har anlagts från slutet av 1800-talet och utvecklats fram till våra dagar. Industrimannen Carl Fredrik Liljevalch köpte Saltskogs gård 1881 som bostad och rustade upp byggnader och park. I tidens anda byggdes promenadvägar genom parken till utsiktsberget och en liten ”grotta” i kanten av ravinen. Liljevalch och hans svärson Hultgren lät också plantera flera trädarter som inte växer här naturligt. Idag finns bland annat bok, lärk och silvergran kvar. Vid huvudbyggnaden skapades ett ”berg”, med planteringar mellan stenlagda gångar och trappor. På de svängda murarna söder om huset spaljerades fruktträd. Fruktträdgården i södersluttningen innehåller fortfarande många äppelsorter. 
Följ med på en parkvandring kring Saltskogs Gård! Med hjälp av guiden kan du bekanta dig med träden och buskar i parken.
Ladda ner guiden: